NOUTĂȚI

 

Comunicare acte administrativ-fiscale
Comunicare acte administrativ-fiscale conform Legii207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală:
Persoane Fizice
Persoane Juridice

( actualizat la 20 februarie 2020)


Plata online a impozitelor și taxelor locale cu cardul bancar
Pentru a putea achita impozitele și taxele locale prin internet (online) trebuie sa fiți înregistrați în sistem cu utilizator și parolă. Acestea se pot obține de la sediul nostru în urma unei cereri în care trebuie să precizați numele și prenumele (sau numele societății), adresa de domiciliu (sau adresa de sediu), CNP-ul (sau CUI-ul). Cererea semnată olograf (și ștampilată), împreună cu copie de buletin, le puteți depune la biroul de registratură din cadrul Direcției Economico - Financiare, le puteți transmite prin poștă sau prin email. Răspunsul îl veți primi acasă (sediu) prin poștă sau, dacă solicitați, la adresa de email. cerere persoane fizice
cerere persoane juridice
După ce ați primit credențialele de acces (utilizator și parola) puteți accesa opțiunea "Situația dumneavoastră" pentru a vizualiza posesiile înregistrate fiscal, sumele achitate și sumele datorate. Apoi, dacă sunteți posesorul unui card bancar puteți realiza plata online a impozitelor și taxelor locale.

Daca nu doriti sa va inregistrati in sistem, dar doriti sa efectuati plati online cu cardul bancar puteti accesa Serviciul National Electronic de Plata Online cu Cardul Bancar prin site-ul www.ghiseul.ro, sectiunea "Plata fara autentificare". De asemenea la sectiunea "Plata amenzi" se pot achita si amenzile in 48 ore.

Primaria Municipiului Ramnicu Valcea este inregistrata in Sistemul National Electronic de Plati, pe siteul www.ghiseul.ro, si la sectiunea "Plata cu autentificare". Pentru a putea accesa aceasta sectiune trebuie mai intai sa va inscrieti in sistem pentru eliberarea credentialelor necesare (user si parola) la sectiunea "Solicitare date de acces ".

Comisionul tranzacțiilor bancare este suportat de municipalitate.


Formulare

Formulare taxe si impozite locale


Legislație

• Tabloul impozitelor si taxelor locale pentru anul 2020 IMPOZITE_2020 (fisier format pdf)

• Tabloul impozitelor si taxelor locale pentru anul 2019 IMPOZITE_2019 (fisier format pdf)

• Tabloul impozitelor si taxelor locale pentru anul 2018 IMPOZITE_2018 si Zonare_2018 (fisier format pdf)

• Tabloul impozitelor si taxelor locale pentru anul 2017 IMPOZITE_2017 (fisier format pdf)

• Tabloul impozitelor si taxelor locale pentru anul 2016 IMPOZITE_2016 (fisier format pdf)

• Tabloul impozitelor si taxelor locale pentru anul 2015 IMPOZITE_2015 (fisier format pdf)

Codurile IBAN deschise pentru Primăria Municipiului Râmnicu-Vâlcea la Trezoreria Municipiului Râmnicu-Vâlcea le găsiți in cadrul paginilor pentru persoane juridice, respectiv persoane fizice.


[ ultima actualizare 23 decembrie 2019 ]

Informații privind modificarile de impozite începand cu anul 2016
Pentru a intelege mai bine modul de calcul a impozitelor locale incepand cu anul 2016 vă rugăm să accesați fișierul Informatii


Generalități
Direcția Economico-Financiară reprezintă compartimentul de lucru din aparatul de specialitate al primarului municipiului Râmnicu Vâlcea, prin care se îndeplinesc atribuțiunile și obligațiile privind administrarea și gestionarea surselor de venit ale bugetului local, precum și organizarea și conducerea evidenței contabile.


Impozite și taxe locale
Persoanele fizice și persoanele juridice prevăzute de titlul IX din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, precum și de HG nr.1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, în calitatea lor de contribuabil, au obligația să contribuie prin impozitele și taxele locale stabilite de consiliul local, între limitele și în condițiile legii, la cheltuielile publice locale.

Obligațiile contribuabililor :

·  să depună declarații la serviciile de specialitate din cadrul D.E.F. în termen de 30 de zile de la data dobândirii bunurilor impozabile sau , atunci când la acestea au intervenit schimbări ce conduc la modificarea impozitului sau a taxei datorate (nedeclararea sau depășirea termenului reprezintă contravenție și se sancționează conform legii);

·  să achite taxele și impozitele în termenul legal (în caz contrar se calculează majorări de întârziere, reglementate prin acte normative). D.E.F. colectează și alte obligații bănești nepatrimoniale (taxe pentru eliberarea de: viză-autorizație de funcționare, autorizație de construire, certificat de urbanism, pentru regularizarea autorizației de construcție, pentru licențele de taxi; timbru fiscal, timbru judiciar, timbru pentru acte de stare civilă; înscriere autovehicule și remorci; pentru număr provizoriu de înmatriculare; pentru examen auto etc; amenzi; penalități; amenzi de circulație; venituri din concesiuni, chirii, asocieri).
Resursele financiare colectate sunt întrebuințate în întregime de către autoritățile administrației publice locale pentru executarea atribuțiilor și responsabilitatilor acestora, în condițiile legii.


Cum folosiți web-site-ul de față
Pentru a afla actele necesare întocmirii dosarului fiscal și alte informații privind impozitele și taxele locale accesați "Persoane fizice" sau "Persoane juridice" din meniu.
Solicitați la sediul DEF credențialele de acces (utilizator si parola) pentru rolul dumneavoastră fiscal, cu ajutorul cărora puteți să accesați "Situația dumneavoastră" unde :

·  Vizualizați patrimoniul dvs. înregistrat fiscal pentru care datorați impozite și taxe locale;

·  Plățile efectuate;

·  Situația obligațiilor dvs. de plată către bugetul local;

·  Plata online a impozitelor și taxelor locale cu cardul bancar.
Pentru plata online a sumelor datorate trebuie să aveți un card bancar Visa, Visa Electron, MasterCard sau Maestro, înrolat în sistemul 3DSecure.
COMISIONUL tranzacției bancare este suportat de municipalitate

ATENTIE!!
Incepand cu anul 2016 baza de date a fost actualizata, conform prevederilor legale, pe cod nominal UNIC, astfel in situatia in care sunt mai multi coproprietari obligatiile fiscale afisate sunt numai pentru persoana (cnp) care a solicitat credentiale si reprezinta cota parte a acesteia din impozitele pe proprietate!!!
Fiecare proprietar (cnp) trebuie sa solicite individual credentiale (user si parola) si sa-si achite cota parte din obligatiile fiscale.

 

 

Legături utile

Primăria Municipiului Râmnicu-Vâlcea

www.primariavl.ro

Serviciul National Electronic de Plata Online cu Cardul Bancar

www.ghiseul.ro

Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Vâlcea

www.ancpi.ro

Ministerul Administrației și Internelor

www.mai.gov.ro

Telefonul consumatorului

telefonulconsumatorilor-infoutil.infocons.ro


© Pagini web realizate de Cristina Băduț

[ revine sus ]